หน่วยงานภายใน สปน. Icon ศูนย์บริการประชาชน 

ผลการประชุมบูรณาการข้อมูลข่าวสาร ฝ่ายยุทธศาสตร์สร้างการรับรู้ SC
ผลการประชุมบูรณาการข้อมูลข่าวสาร ฝ่ายยุทธศาสตร์สร้างการรับรู้ (Strategic Communication)

ผลการประชุมบูรณาการข้อมูลข่าวสาร ฝ่ายยุทธศาสตร์สร้างการรับรู้ (Strategic Communication) ครั้งที่ 13
#วันที่ 11 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น.
ผลการประชุมบูรณาการข้อมูลข่าวสาร ฝ่ายยุทธศาสตร์สร้างการรับรู้ (Strategic Communication) ครั้งที่ 12
#วันที่ 10 เมษายน 2563 เวลา 10.30 น.
ผลการประชุมบูรณาการข้อมูลข่าวสาร ฝ่ายยุทธศาสตร์สร้างการรับรู้ (Strategic Communication) ครั้งที่ 11
#วันที่ 9 เมษายน 2563 เวลา 10.30 น.
ผลการประชุมบูรณาการข้อมูลข่าวสาร ฝ่ายยุทธศาสตร์สร้างการรับรู้ (Strategic Communication) ครั้งที่ 10
#วันที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 10.30 น.
ผลการประชุมบูรณาการข้อมูลข่าวสาร ฝ่ายยุทธศาสตร์สร้างการรับรู้ (Strategic Communication) ครั้งที่ 9
#วันที่ 7 เมษายน 2563 เวลา 10.30 น.
ผลการประชุมบูรณาการข้อมูลข่าวสาร ฝ่ายยุทธศาสตร์สร้างการรับรู้ (Strategic Communication) ครั้งที่ 8
#วันที่ 5 เมษายน 2563 เวลา 10.30 น.
ผลการประชุมบูรณาการข้อมูลข่าวสาร ฝ่ายยุทธศาสตร์สร้างการรับรู้ (Strategic Communication) ครั้งที่ 7
#วันที่ 5 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น.
ผลการประชุมบูรณาการข้อมูลข่าวสาร ฝ่ายยุทธศาสตร์สร้างการรับรู้ (Strategic Communication) ครั้งที่ 6
#วันที่ 4 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น.
ผลการประชุมบูรณาการข้อมูลข่าวสาร ฝ่ายยุทธศาสตร์สร้างการรับรู้ (Strategic Communication) ครั้งที่ 5
#วันที่ 3 เมษายน 2563 เวลา 15.30 น.
ผลการประชุมบูรณาการข้อมูลข่าวสาร ฝ่ายยุทธศาสตร์สร้างการรับรู้ (Strategic Communication) ครั้งที่ 4
#วันที่ 2 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น.
ผลการประชุมบูรณาการข้อมูลข่าวสาร ฝ่ายยุทธศาสตร์สร้างการรับรู้ (Strategic Communication) ครั้งที่ 3
#วันที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 15.30 น.
ผลการประชุมบูรณาการข้อมูลข่าวสาร ฝ่ายยุทธศาสตร์สร้างการรับรู้ (Strategic Communication) ครั้งที่ 2
#วันที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 15.30 น.
ผลการประชุมบูรณาการข้อมูลข่าวสาร ฝ่ายยุทธศาสตร์สร้างการรับรู้ (Strategic Communication) ครั้งที่ 1
#วันที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. 
 
  Hits: 156 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ # ศูนย์ COVID-19 ทำเนียบรัฐบาล (12/3/2563)
  จำนวนเรื่องร้องทุกข์/เสนอข้อคิดเห็นที่ประชาชนแจ้งเรื่องผ่านช่องทาง 1111 (12/3/2563)
  ข่าวหน้ากากอนามัย (13/3/2563)
  ข่าวแรงงาน (13/3/2563)
  มติคณะรัฐมนตรีและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี (18/3/2563)
  ประเด็นร้อง (HOT ISSUE) / สรุปข้อควรรู้ประจำวัน (DAILY BRIEF) / การวิเคราะห์ข้อมูลร้องทุกข์/ร้องเรียน/เสนอข้อคิดเห็นจากประชาชน (16/4/2563)
จำนวน 6 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ 1 ]