ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองฯ เพื่อพิจารณาแผนงาน/โครงการของจังหวัดในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 11 จังหวัดนครพนม
ในวันที่ : 13 สิงหาคม 2563
วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 302 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล   อ่านต่อ
ลงพื้นที่สำรวจความเหมาะสมของโครงการที่จังหวัดในเขตตรวจราชการที่ 3 ของรับการสนับสนุงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม)
ในวันที่ : 31 กรกฏาคม 2563
วันศุกร์ที่ 31 กรกฏาคม 2563 นายพลพีร์ สุวรรณฉวี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ประจำรองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภู   อ่านต่อ
ลงพื้นที่สำรวจความเหมาะสมของโครงการที่จังหวัดในเขตตรวจราชการที่ 3 ของรับการสนับสนุงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม)
ในวันที่ : 30 กรกฏาคม 2563
วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฏาคม 2563 นายพลพีร์ สุวรรณฉวี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ประจำรองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการใ   อ่านต่อ
การกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์) ณ จังหวัดภูเก็ต
ในวันที่ : 26 กรกฏาคม 2563
ในวันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.30 น. ร่วมเป็นประธานเปิดงาน “เศรษฐกิจทันสมัย การค้าก้าวไกลไปกับดิจิทัล” ที่โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน จังหวัดภูเก็ต โดยมี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (นายไชย   อ่านต่อ
การกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์) ณ จังหวัดพังงา
ในวันที่ : 25 กรกฏาคม 2563
ในวันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2563 รองนายกรัฐมนตรี (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) พร้อมด้วย รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง(นายไชยยศ จิรเมธากร)ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 6 (นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต   อ่านต่อ
ลงพื้นที่สำรวจความเหมาะสมของโครงการที่จังหวัดในเขตตรวจราชการที่ 11 ของรับการสนับสนุงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม)
ในวันที่ : 21 กรกฏาคม 2563
ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นางใยอนงค์ ทิมสุวรรณ) นำคณะกลั่นกรองลงพื้นที่นครพนม ตรวจความพร้อมโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรีวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ที่จังหวัดนครพนม   อ่านต่อ
ลงพื้นที่สำรวจความเหมาะสมของโครงการที่จังหวัดในเขตตรวจราชการที่ 11 ของรับการสนับสนุงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม)
ในวันที่ : 20 กรกฏาคม 2563
เมื่อที่ 20 กรกฎาคม 2563 นายศุภฤกษ์ หงษ์ภักดี คณะทำงานของรองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักตรวจราชการที่ 11และเจ้าหน้าที่กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ลงพื้นที่ส   อ่านต่อ
ลงพื้นที่สำรวจความเหมาะสมของโครงการที่จังหวัดในเขตตรวจราชการที่ 15 ของรับการสนับสนุงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม)
ในวันที่ : 15 กรกฏาคม 2563
วันพุธที่ 15 กรกฏาคม 2563 นายพลพีร์ สุวรรณฉวี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ประจำรองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) พร้อมด้วยผู้ตรวจราชการเขตที่ 15 (นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์) ,ผู้อำนวยการสำ   อ่านต่อ
ลงพื้นที่สำรวจความเหมาะสมของโครงการที่จังหวัดในเขตตรวจราชการที่ 15 ของรับการสนับสนุงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม)
ในวันที่ : 14 กรกฏาคม 2563
นายศุภฤกษ์ หงษ์ภักดี คณะทำงานรองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) และเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคลงพื้นที่สำรวจความเหมาะสมของโครงการที่จังหวัดในเขตตรวจราชการที   อ่านต่อ
ประชุมคณะทำงานกลั่นกรอง ฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เพื่อพิจารณาแผนงาน/โครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เพิ่มเติม
ในวันที่ : 13 กรกฏาคม 2563
วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 302 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาลนายสุรชัย ภู่ประเสริฐ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ประธานคณะทำงานกลั่นกรอง แผนงาน/โครงการ คณะที่ ๓   อ่านต่อ
 ทั้งหมด 265 ข่าว ,หน้า   [ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>  ... ]