นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนทิศทางองค์กรของ สปน. (OPM Forum) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ในวันที่ : 24 มีนาคม 2564
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 15.00 น. นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนทิศทางองค์กรของ สปน. (OPM Forum) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ   อ่านต่อ
นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการหอภาพยนตร์ ครั้งที่ 2/2564
ในวันที่ : 23 มีนาคม 2564
นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการหอภาพยนตร์ ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบ Video Conference : Zoom โดยมี นางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วยกรรมการที่   อ่านต่อ
นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ครั้งที่ 1/2564
ในวันที่ : 22 มีนาคม 2564
วันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม 302 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล ในการน   อ่านต่อ
นางรุ่งรัตนา บุญ-หลง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บเอกสาร สปน. ครั้งที่ 1/2564
ในวันที่ : 22 มีนาคม 2564
วันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางรุ่งรัตนา บุญ-หลง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บเอกสารประจำหน่วยงานของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 1/2564 ณ   อ่านต่อ
นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564
ในวันที่ : 22 มีนาคม 2564
วันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 12.30 น. รองนายกรัฐมนตรี (นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุม 109 สำนักงานปลัดสำนักนายก   อ่านต่อ
 ทั้งหมด 285 ข่าว ,หน้า   [ << <  1  2  3  4  5  6  7  8 9  10  >  >>  ... ]