นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Innovation for Smart OPM Open House”
ในวันที่ : 31 มีนาคม 2564
วันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Innovation for Smart OPM Open House” ในการนี้ นางสาวอรนุช ศรีนนท์ รองปลัดส   อ่านต่อ
นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ทำกิน รวมทั้งการพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของชาวกะเหรี่ยงในพื้นที่บ้านบางกลอย
ในวันที่ : 26 มีนาคม 2564
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารสำนักงาน ก.พ. (เดิม) นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ทำกิน รวมทั้   อ่านต่อ
นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) โดยครู CPR และจิตอาสา 904
ในวันที่ : 25 มีนาคม 2564
วันที่ 25 มีนาคม 2564 นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) โดยครู CPR และจิตอาสา 904 ซึ่ง   อ่านต่อ
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตของสำนักนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ในวันที่ : 25 มีนาคม 2564
วันที่ 25 มีนาคม 2564 นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย ในการจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตของสำนักนายกรัฐมน   อ่านต่อ
นายธีรภัทร ประยูสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมการตรวจราชการแบบบูรณาการ ผ่านระบบ Video Conference
ในวันที่ : 24 มีนาคม 2564
วันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 13.45 น. ณ ห้องประชุม 108 ชั้น 1 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล นายธีรภัทร ประยูสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมการตรวจราชการแบบบูรณาการ ผ่านระบบ   อ่านต่อ
 ทั้งหมด 285 ข่าว ,หน้า   [ << <  1  2  3  4  5  6  7 8  9  10  >  >>  ... ]