นางรุ่งรัตนา บุญ-หลง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการจัดงานเนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ครบรอบปีที่ 61 และเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564
ในวันที่ : 5 เมษายน 2564
วันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นางรุ่งรัตนา บุญ-หลง) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการจัดงานเนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ครบรอบปีที่ 61 และ   อ่านต่อ
นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้แทนรัฐบาลรับหนังสือร้องเรียนจากสมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ในวันที่ : 5 เมษายน 2564
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้แทนรัฐบาลรับหนังสือร้องเรียนจากสมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   อ่านต่อ
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จำหน่ายเข็มที่ระลึก ๖๐ พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ราคาเข็มละ ๓๐๐ บาท
ในวันที่ : 31 มีนาคม 2564
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จำหน่ายเข็มที่ระลึก ๖๐ พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ราคาเข็มละ ๓๐๐ บาท จำหน่ายในวันและเวลาราชการ ณ กองคลัง สำนักงานปลัดสำนั   อ่านต่อ
นางสาวกำไล อ่างแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์สรรหาและเลือกสรร เป็นหัวหน้าคณะนำข้าราชการในสังกัดสำนักงานก.พ. ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า
ในวันที่ : 31 มีนาคม 2564
วันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น. นางสาวกำไล อ่างแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์สรรหาและเลือกสรร เป็นหัวหน้าคณะนำข้าราชการในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด   อ่านต่อ
นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมเลือกผู้แทนผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นกรรมการในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในวันที่ : 31 มีนาคม 2564
วันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมเลือกผู้แทนผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นกรรมการในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่ว   อ่านต่อ
 ทั้งหมด 285 ข่าว ,หน้า   [ << <  1  2  3  4  5  6 7  8  9  10  >  >>  ... ]