นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมประชุมรับมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลจากนายกรัฐมนตรี
ในวันที่ : 7 เมษายน 2564
วันที่ 5 เมษายน 2564 นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมประชุมรับมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลจากนายกรัฐมนตรี ในการบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ภายใต้กรอบแนวคิด “ท้องถิ่นไทย รวมไทย สร้างชา   อ่านต่อ
นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ณ วัดช่องลม นนทบุรี
ในวันที่ : 7 เมษายน 2564
วันที่ 7 เมษายน 2564 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา สำนักนายกรัฐมนตรีพัฒนาคุณภาพชีวิตและรักษาสิ่งแวดล้อม ณ วัดช่องลม อำเภอปากเกร็ด จัง   อ่านต่อ
นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยผู้อำนวยการกอง สปน. ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในวันที่ : 5 เมษายน 2564
วันที่ 2 เมษายน 2564 นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและกิจการพิเศษ และผู้อำนวยการสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ   อ่านต่อ
นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวง ร่วมศึกษาดูงาน นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้
ในวันที่ : 5 เมษายน 2564
วันที่ 2 เมษายน 2564 ณ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดชลบุรี นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวง ร่วมศึกษาดูงาน องค์กรภาคเอกชนที่มีนวัตกรรมสมัยใหม่ คือ บริษัท ฮิตาชิ    อ่านต่อ
ธีรวุธ กลั่นเลี้ยง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จ.อยุธยา ตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง
ในวันที่ : 5 เมษายน 2564
วันที่ 2 เมษายน 2564 นายธีรวุธ กลั่นเลี้ยง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย สมาชิกวุฒิสภา นำโดยนายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาฯ คนที่ 1 และคณะ นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม หั   อ่านต่อ
 ทั้งหมด 285 ข่าว ,หน้า   [ << <  1  2  3  4  5 6  7  8  9  10  >  >>  ... ]