ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมการฝึกซ้อมการแสดงโขน ชุด
ในวันที่ : 28 กรกฏาคม 2556
ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ ปลัดสำนักนากรัฐมนตรี เยี่ยมชมการฝึกซ้อมการแสดงโขน ชุด หนุมาน เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ 27 กรกฎา   อ่านต่อ
ปนร. นำข้าราชการ สปน. กปส. และ สคบ. บันทึกเทปถวายพระพรพระบรมราชินีนาถ
ตั้งแต่วันที่ : 26 กรกฏาคม 2556  ถึงวันที่ : 9 สิงหาคม 2556
ปนร. นำข้าราชการ สปน. กปส. และ สคบ. บันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต กทม.   อ่านต่อ
เทศกาลวันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๕๖
ในวันที่ : 22 กรกฏาคม 2556
นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล และเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และข้าราชการ สปน. ร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์และพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล เวียนเทียนรอบองค์พระประธานพุทธมณ   อ่านต่อ
การประชุมหารือการจัดพิธีมังคลาภิเษกและการจำหน่ายเข็มที่ระลึกงานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี ฯ
ในวันที่ : 19 กรกฏาคม 2556
ปนร. เป็นประธานการประชุมหารรือการจัดพิธีมังคลาภิเษกและการจำหน่ายเข็มที่ระลึกงานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ ห้อง   อ่านต่อ
การสัมมนามอบนโยบายของรัฐบาลแก่คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
ในวันที่ : 18 กรกฏาคม 2556
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจัดสัมมนาเพื่อมอบนโยบายของรัฐบาลให้แก่คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.) ชุดที่ ๒ ที่ได้รับการสรรหาเข้ามาทำหน้าที่   อ่านต่อ
 ทั้งหมด 285 ข่าว ,หน้า   [ << <  52  53  54  55 56  57  >  >>  ... ]