ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมสนับสนุนและติดตามการแถลงข่าวประจำวันของทีมโฆษก ศบค.
ในวันที่ : 26 เมษายน 2564
นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมสนับสนุนข้อมูลการเตรียมความพร้อม และติดตามการแถลงข่าวประจำวันของโฆษก ศบค. นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน นายณัฐภาณุ นพคุณ รองอธิบดีกรมสารนิเทศ โฆษก ศบค. ภ   อ่านต่อ
นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้แทนรัฐบาลรับหนังสือร้องเรียน จากเครือข่ายการจัดการวิกฤตป่าและน้ำ และกลุ่มชาวสองล้อ
ในวันที่ : 9 เมษายน 2564
   อ่านต่อ
นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ในฐานะรองประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าพบหารือท่านประธานศาลฎีกา เรื่องการปฏิรูประบบยุติธรรมสิ่งแวดล้อม
ในวันที่ : 9 เมษายน 2564
   อ่านต่อ
นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย
ในวันที่ : 9 เมษายน 2564
วันที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น. นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2   อ่านต่อ
นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการส่งมอบปฏิทินใช้แล้ว เพื่อผลิตหนังสืออักษรเบรลล์ กิจกรรมจิตอาสาเพื่อโรงเรียนสอนคนตาบอด ปีที่ 2
ในวันที่ : 7 เมษายน 2564
วันที่ 5 เมษายน 2564 นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการส่งมอบปฏิทินใช้แล้ว เพื่อผลิตหนังสืออักษรเบรลล์ กิจกรรมจิตอาสาเพื่อโรงเรียนสอนคนตาบอด ปีที่ 2 ณ โรงเรียนสอนคนตาบอด กรุง   อ่านต่อ
 ทั้งหมด 285 ข่าว ,หน้า   [ << <  1  2  3  4 5  6  7  8  9  10  >  >>  ... ]