นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ในวันที่ : 3 พฤษภาคม 2564
วันจันทร์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๐๙ ชั้น ๑ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทส   อ่านต่อ
นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมประชุมคณะกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2564
ในวันที่ : 3 พฤษภาคม 2564
วันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมประชุมคณะกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2564 ผ่านระบบ Video Teleconference ณ ห้องประชุมปลัดสำน   อ่านต่อ
ครบรอบปีที่ 61 วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ในวันที่ : 3 พฤษภาคม 2564
นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นตัวแทนผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ไหว้พระประจำสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 61 วันค   อ่านต่อ
นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการสร้างการรับรู้และสร้างการมีส่วนร่วมกับประชาชน ครั้งที่ 1/2564
ในวันที่ : 3 พฤษภาคม 2564
วันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการสร้างการรับรู้และสร้างการมีส่วนร่วมกับประชาชน ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมปลัดสำ   อ่านต่อ
นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล
ในวันที่ : 27 เมษายน 2564
วันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) รองประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะ   อ่านต่อ
 ทั้งหมด 285 ข่าว ,หน้า   [ << <  1  2  3 4  5  6  7  8  9  10  >  >>  ... ]