นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก Government Easy Contact Center (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2564
ในวันที่ : 31 พฤษภาคม 2564
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐ   อ่านต่อ
นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ครั้งที่ 5/2564
ในวันที่ : 27 พฤษภาคม 2564
วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ครั้งที่ 5/2564 ผ่านระบบ Video Conference ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบา   อ่านต่อ
นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ครั้งที่ 4/2564
ในวันที่ : 27 พฤษภาคม 2564
วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ครั้งที่ 4/2564 โดยมีนายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประช   อ่านต่อ
นายมงคลชัย สมอุดร ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้แทนปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการป่าไม้แห่งชาติ (คปช.)
ในวันที่ : 7 พฤษภาคม 2564
วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 นายมงคลชัย สมอุดร ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้แทนปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการป่าไม้แห่งชาติ (คปช.) โดยมี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นป   อ่านต่อ
นายมงคลชัย สมอุดร ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้แทนปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมประชุมร่าง “ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ
ในวันที่ : 7 พฤษภาคม 2564
วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายมงคลชัย สมอุดร ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้แทนปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายวิสุทธิ์ ฉัตรานุฉัตร รักษาราชแทนผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและระเบียบกลาง ร่วมปร   อ่านต่อ
 ทั้งหมด 285 ข่าว ,หน้า   [ << <  1  2 3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>  ... ]