นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประกอบพิธีวางพานพุ่ม ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔
ในวันที่ : 12 สิงหาคม 2564
   อ่านต่อ
นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี มอบเงินช่วยเหลือเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ แก่ผู้แทนครอบครัวเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครผู้เสียชีวิตและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ จากเหตุการณ์ระงับเหตุเพลิงไหม้อาคารถล่ม หมู่บ้านกฤษฎานคร ๓๑
ในวันที่ : 12 กรกฏาคม 2564
เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ที่สำนักงาน ก.พ. (เดิม) ทำเนียบรัฐบาล นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายธีรภัทร   อ่านต่อ
นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี มอบเงินช่วยเหลือเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ แก่ผู้แทนครอบครัวเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครผู้เสียชีวิตและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ จากเหตุการณ์ระงับเหตุเพลิงไหม้อาคารถล่ม หมู่บ้านกฤษฎานคร ๓๑
ในวันที่ : 12 กรกฏาคม 2564
เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ที่สำนักงาน ก.พ. (เดิม) ทำเนียบรัฐบาล นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายธีรภัทร   อ่านต่อ
นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี มอบเงินช่วยเหลือเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ แก่ผู้แทนครอบครัวเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครผู้เสียชีวิตและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ จากเหตุการณ์ระงับเหตุเพลิงไหม้อาคารถล่ม หมู่บ้านกฤษฎานคร ๓๑
ในวันที่ : 12 กรกฏาคม 2564
   อ่านต่อ
นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธง ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบประชุมทางไกล Video Conference
ในวันที่ : 31 พฤษภาคม 2564
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธง ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระ   อ่านต่อ
 ทั้งหมด 285 ข่าว ,หน้า   [ << <  1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>  ... ]