นางรุ่งรัตนา บุญ-หลง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฯ วันคล้ายวันสถาปนา สปน. ครบรอบปีที่ 61 และเทศกาลสงกรานต์ 2564
ในวันที่ : 22 มีนาคม 2564
วันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นางรุ่งรัตนา บุญ-หลง) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทำงานจัดงานเนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนา สปน. ครบรอบปีที่ 61 และเทศกาลสงกรานต์ ประจ   อ่านต่อ
พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ในวันที่ : 17 มีนาคม 2564
วันที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในการนี้ นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนั   อ่านต่อ
รับมอบหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี เรื่อง ขอคัดค้านบันทึกข้อตกลงเพื่อแก้ไขปัญหากรณี บางกลอย - ใจแผ่นดิน
ในวันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.30 น. ณ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 1111 สำนักงาน ก.พ. เดิม ทำเนียบรัฐบาล นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีปร   อ่านต่อ
พิธีเปิดการฝึกอบรมการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ ๑๗
ในวันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที   อ่านต่อ
การประชุมคณะทำงานจัดทำหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ปีที่ 89
ในวันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นางรุ่งรัตนา บุญ-หลง) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ปีที่ 89 ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล    อ่านต่อ
 ทั้งหมด 285 ข่าว ,หน้า   [ << <  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10  >  >>  ... ]