49123_11.jpg

การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ชุดที่ 1 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)

     
     

จังหวัดที่เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน  src=https://www.opm.go.th/opmportal/multimedia/grichin/new.jpg

ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น  ด้านสิ่งแวดล้อม
           จังหวัดศีรสะเกษ  ด้านวิชาการ

โดยจะเปิดรับสมัครวันที่ 1-22 มิถุนายน 2563 เวลา 8.30 - 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์