นายสมเกียรติ ธงศรี ผู้ตรวจราชการพิเศษสำนักนายกรัฐมนตรี รักษาการในตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประชุมตรวจราชการแบบบูรณาการ (เชียงใหม่) ผ่านระบบ Video Conference
ในวันที่ : 1 เมษายน 2564
วันพุธที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผู้ตรวจราชการพิเศษ ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รักษาการในตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ ๑๕ (นายสมเกียรติ ธงศรี) พร้อมผู้ตรวจราชการที่เกี่ยว   อ่านต่อ
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ในวันที่ : 1 เมษายน 2564
กิจกรรมช่วงที่ 2 การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง ในวันที่ 31 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพ   อ่านต่อ
นายพิฆเนศ ต๊ะปวง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดนราธิวาส
ในวันที่ : 1 เมษายน 2564
เมื่อวันพุธที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ พลเอก กู้เกียรติ ศรีนาคา หัวหน้าคณะทำงานกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายพิฆเนศ ต   อ่านต่อ
นางสาวหิรัญญา บุญจำรูญ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประชุมการตรวจราชการแบบบูรณการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video/Web Conference)
ในวันที่ : 31 มีนาคม 2564
เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เข้าร่วมการประชุมการตรวจราชการแบบบูรณการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบที่ ๑ โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video/Web Conference)    อ่านต่อ
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ในวันที่ : 31 มีนาคม 2564
กิจกรรมช่วงที่ 2 การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง ในวันที่ 30 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพ   อ่านต่อ
นายมงคลชัย สมอุดร ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประชุมพร้อมมอบนโยบายและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์สำหรับการตรวจราชการ ในการประชุมการตรวจราชการแบบบูรณาการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ในวันที่ : 30 มีนาคม 2564
เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เข้าร่วมประชุมพร้อมมอบนโยบายและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์สำหรับการตรวจราชการ ในการประชุมการตรวจราชการแบบบูรณาการ   อ่านต่อ
 ทั้งหมด 15 ข่าว ,หน้า   [ 1  2  3  >  >> ]