On 19 June 2019
ช่วงเช้า วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ นางสาวสุรุ่งลักษณ์ เมฆะอำนวยชัย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ลงพื้นที่สอดส่องโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นหลังวัดป่าโนนบ่อ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลพระยืน...   More
รัฐบาลเยียวยา ทั่วถึง เป็นธรรม เพื่อประชาชน พม. แถลงข่าวโครงการช่วยเหลือเยียวยาด้านการเงินตามหลักมนุษยธรรม แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง ปี 2556 - 2557 (ชีวิตและร่างกาย)
From 17 February 2016 to 31 December 2016
วันนี้ (วันจันทร์ที่15 กุมภาพันธ์ 2559 ) เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน พิธ...   More
 All 2 News, page   [ 1 ]