นายสมเกียรติ ธงศรี ผู้ตรวจราชการพิเศษสำนักนายกรัฐมนตรี รักษาการในตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครพนม ผ่านระบบ Video Conference
ในวันที่ : 19 มกราคม 2564
วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. ผต. พิเศษ ประจำ นร. รกน. ผต.นร. เขต 11 (นายสมเกียรติ ธงศรี) ประธาน ก.ธ.จ. นครพนม ดำเนินการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 1/2564ผ่านระบบ Vide...   อ่านต่อ
นายสมเกียรติ ธงศรี ผู้ตรวจราชการพิเศษสำนักนายกรัฐมนตรี รักษาการในตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม่ ผ่านระบบ Video Conference
ในวันที่ : 16 มกราคม 2564
วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. ผต. พิเศษ ประจำ นร. รกน. ผต.นร. เขต 15 (นายสมเกียรติ ธงศรี) ประธาน ก.ธ.จ. เชียงใหม่ ดำเนินการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2564ผ่านระบบ...   อ่านต่อ
นายสมเกียรติ ธงศรี ผู้ตรวจราชการพิเศษสำนักนายกรัฐมนตรี รักษาการในตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดลำปาง ผ่านระบบ Video Conference
ในวันที่ : 15 มกราคม 2564
วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. ผต. พิเศษ ประจำ นร. รกน. ผต.นร. เขต 15 (นายสมเกียรติ ธงศรี) ประธาน ก.ธ.จ. ลำปาง ดำเนินการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2564ผ่านระบบ Vide...   อ่านต่อ
นายสมเกียรติ ธงศรี ผู้ตรวจราชการพิเศษสำนักนายกรัฐมนตรี รักษาการในตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดลำพูน ผ่านระบบ Video Conference
ในวันที่ : 14 มกราคม 2564
วันพุธที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. ผต. พิเศษ ประจำ นร. รกน. ผต.นร. เขต 15 (นายสมเกียรติ ธงศรี) ประธาน ก.ธ.จ. ลำพูน ดำเนินการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2564ผ่านระบบ Video Con...   อ่านต่อ
แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ในวันที่ : 13 มกราคม 2564
...   อ่านต่อ
 ทั้งหมด 2,290 ข่าว ,หน้า   [ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>  ... ]