นายพิฆเนศ ต๊ะปวง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 3/2564
ในวันที่ : 16 กันยายน 2564
เวลา 09.30 น. ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 5 (นายพิฆเนศ ต๊ะปวง) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 3/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ระบบการประช...   อ่านต่อ
นางรุ่งรัตนา บุญ-หลง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสตูล ครั้งที่ 3/2564
ในวันที่ : 16 กันยายน 2564
เวลา 13.30 น. ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 6 (นางรุ่งรัตนา บุญ-หลง) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสตูล ครั้งที่ 3/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติกา...   อ่านต่อ
นางรุ่งรัตนา บุญ-หลง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 3/2564
ในวันที่ : 16 กันยายน 2564
เวลา 09.30 น. ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 6 (นางรุ่งรัตนา บุญ-หลง) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 3/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติ...   อ่านต่อ
นายพิฆเนศ ต๊ะปวง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดยะลา ครั้งที่ 3/2564
ในวันที่ : 16 กันยายน 2564
เวลา 13.30 น. ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 7 (นายพิฆเนศ ต๊ะปวง) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดยะลา ครั้งที่ 3/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ระบบการประชุมทางไกล สปน. Zoom Meet...   อ่านต่อ
นายมงคลชัย สมอุดร ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 2/2564
ในวันที่ : 16 กันยายน 2564
เวลา 13.00 น. ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 12 (นายมงคลชัย สมอุดร) เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference ...   อ่านต่อ
 ทั้งหมด 2,554 ข่าว ,หน้า   [ << <  1  2  3  4  5  6  7  8 9  10  >  >>  ... ]