ประมวลภาพการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ ของ สปน.
ในวันที่ : 16 มกราคม 2566
ประมวลภาพการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี...   อ่านต่อ
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 10 (นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 1/2566
ในวันที่ : 13 มกราคม 2566
วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566 ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 10 (นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบั...   อ่านต่อ
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 11 (นายธีรวุธ กลั่นเลี้ยง) พร้อมด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายภูมินทร ปลั่งสมบัติ) เข้าร่วมโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) ณ จังหวัดมุกดาหาร
ในวันที่ : 13 มกราคม 2566
วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566 ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 11 (นายธีรวุธ กลั่นเลี้ยง) พร้อมด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายภูมินทร ปลั่งสมบัติ) เข้าร่วมโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบปร...   อ่านต่อ
เด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ เข้าเยี่ยมคารวะและรับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี
ในวันที่ : 12 มกราคม 2566
เด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ เข้าเยี่ยมคารวะและรับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี...   อ่านต่อ
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 10 (นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 1/2566
ในวันที่ : 12 มกราคม 2566
วันพุธที่ 11 มกราคม 2566 ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 10 (นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 1/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้อง...   อ่านต่อ
 ทั้งหมด 3,426 ข่าว ,หน้า   [ << <  1  2  3  4  5  6  7 8  9  10  >  >>  ... ]