นางสุมิตรา อติศัพท์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 2/2564
ในวันที่ : 20 กันยายน 2564
เวลา 13.30 น. ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 14 (นางสุมิตรา อติศัพท์) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดศรีสะเกษ (ก.ธ.จ.ศรีสะเกษ) ครั้งที่ 2/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องศูนย์ปฏิบ...   อ่านต่อ
นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ในวันที่ : 17 กันยายน 2564
เวลา 10.00 น. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย) เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบ Web Conference...   อ่านต่อ
นางสุมิตรา อติศัพท์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 2/2564
ในวันที่ : 17 กันยายน 2564
เวลา 09.00 น. ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 17 (นางสุมิตรา อติศัพท์) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุตรดิตถ์ (ก.ธ.จ. อุตรดิตถ์) ครั้งที่ 2/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องศูนย์ป...   อ่านต่อ
นางสุมิตรา อติศัพท์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดตาก ครั้งที่ 2/2564
ในวันที่ : 17 กันยายน 2564
เวลา 13.30 น. ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 17 (นางสุมิตรา อติศัพท์) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดตาก (ก.ธ.จ. ตาก) ครั้งที่ 2/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการคอม...   อ่านต่อ
นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเลย ครั้งที่ 3/2564
ในวันที่ : 16 กันยายน 2564
เวลา 13.30 น. ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 10 (นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเลย ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกล (Video Conference ...   อ่านต่อ
 ทั้งหมด 2,554 ข่าว ,หน้า   [ << <  1  2  3  4  5  6  7 8  9  10  >  >>  ... ]