สถาบันพัฒนาการตรวจราชการ ดำเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร
ในวันที่ : 16 พฤศจิกายน 2564
สถาบันพัฒนาการตรวจราชการ ดำเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ช่วงที่ 2 การบรรยายในห้องเรียน ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร โดยมีการบรรยายในหัวข้อ- “กฎหม...   อ่านต่อ
นายธีรวุธ กลั่นเลี้ยง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 3 11 และ 15 ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
ในวันที่ : 16 พฤศจิกายน 2564
นายธีรวุธ กลั่นเลี้ยง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 3 11 และ 15 ลงพื้นที่กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ณ จังหวัดเชียงใหม่...   อ่านต่อ
นายธีรวุธ กลั่นเลี้ยง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 3, 11 และ 15 ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
ในวันที่ : 15 พฤศจิกายน 2564
นายธีรวุธ กลั่นเลี้ยง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 3, 11 และ 15 ลงพื้นที่กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ณ จังหวัดเชียงใหม่...   อ่านต่อ
สถาบันพัฒนาการตรวจราชการดำเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร
ในวันที่ : 15 พฤศจิกายน 2564
สถาบันพัฒนาการตรวจราชการ ดำเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร โดยมีการบรรยายในหัวข้อ- “ ภาวะผู้นำกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิ...   อ่านต่อ
นายพิฆเนศ ต๊ะปวง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 5 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสงขลา
ในวันที่ : 15 พฤศจิกายน 2564
ผู้ตรวจราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี เขต 5 (นายพิฆเนศ ต๊ะปวง) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 4/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์...   อ่านต่อ
 ทั้งหมด 2,606 ข่าว ,หน้า   [ << <  1  2  3  4  5  6 7  8  9  10  >  >>  ... ]