ผู้ตรวจราชการเขตตรวจที่ 16 (นายพิฆเนศ ต๊ะปวง) ประชุมเตรียมความพร้อมการปฏิบัติราชการของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ณ จังหวัดพะเยา
ในวันที่ : 18 มกราคม 2566
การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติราชการของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 ณ จังหวัดพะเยา หัวหน้าคณะทำงานกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค (พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเ...   อ่านต่อ
นายพีระ ทองโพธิ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 18 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 1/2566
ในวันที่ : 18 มกราคม 2566
วันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. นายพีระ ทองโพธิ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 18 นำคณะกรรมการธรรมภิบาลจังหวัดกำแพงเพชร เข้าพบ นายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว...   อ่านต่อ
นายพีระ ทองโพธิ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 18 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 1/2566
ในวันที่ : 17 มกราคม 2566
วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 นายพีระ ทองโพธิ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 18 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมปฏ...   อ่านต่อ
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ วิจิตรโสภา) ปฏิบัติราชการ ณ จังหวัดสุรินทร์
ในวันที่ : 17 มกราคม 2566
วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ วิจิตรโสภา) ลงพื้นที่สอดส่องโครงการตามแผนการสอดส่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ ก.ธ.จ. สุรินทร์ จำนวน 1 โครงการ ได้แก่โครงการพั...   อ่านต่อ
การมอบนโยบายและแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ในวันที่ : 16 มกราคม 2566
...   อ่านต่อ
 ทั้งหมด 3,426 ข่าว ,หน้า   [ << <  1  2  3  4  5 6  7  8  9  10  >  >>  ... ]