นางสุมิตรา อติศัพท์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 2/2564
ในวันที่ : 22 กันยายน 2564
เวลา 13.30 น. ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 17 (นางสุมิตรา อติศัพท์) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเพชรบูรณ์ (ก.ธ.จ. เพชรบูรณ์) ครั้งที่ 2/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องศูนย์ป...   อ่านต่อ
นายพีระ ทองโพธิ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 2/2564
ในวันที่ : 21 กันยายน 2564
เวลา 14.30 น. นายพีระ ทองโพธิ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๔ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 2/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Mee...   อ่านต่อ
นางรุ่งรัตนา บุญ-หลง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดตรัง ครั้งที่ 3/2564
ในวันที่ : 21 กันยายน 2564
เวลา 13.30 น. ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 6 (นางรุ่งรัตนา บุญ-หลง) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดตรัง ครั้งที่ 3/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) ณ ห้องประชุมสำนักตรว...   อ่านต่อ
นางสุมิตรา อติศัพท์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2564
ในวันที่ : 21 กันยายน 2564
เวลา 09.30 น. ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 14 (นางสุมิตรา อติศัพท์) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุบลราชธานี (ก.ธ.จ.อุบลราชธานี) ครั้งที่ 2/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องศูน...   อ่านต่อ
นางสุมิตรา อติศัพท์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 2/2564
ในวันที่ : 21 กันยายน 2564
เวลา 13.30 น. ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 14 (นางสุมิตรา อติศัพท์) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดยโสธร (ก.ธ.จ.ยโสธร) ครั้งที่ 2/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการ...   อ่านต่อ
 ทั้งหมด 2,554 ข่าว ,หน้า   [ << <  1  2  3  4  5 6  7  8  9  10  >  >>  ... ]