การประชุมคณะกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ คณะที่ 1 รองนายกรัฐมนตรี (พลตำรวจเอก ประชา พรหมนอก) เขตตรวจราชการที่ 8 และ 10 ครั้งที่ 1/2556
ในวันที่ : 13 กันยายน 2556
...   อ่านต่อ
การประชุมคณะกลั่นกรองแผนงาน/ โครงการ คณะที่ 2 รองนายกรัฐมนตรี (นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล) เขตตรวจราชการที่ 11
ในวันที่ : 13 กันยายน 2556
...   อ่านต่อ
รองนายกรัฐมนตรี (นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล) ได้มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ ๑๑(นางเตือนใจ สินธุวณิก) ลงพื้นที่จังหวัดนครพนม
ตั้งแต่วันที่ : 8 กันยายน 2556  ถึงวันที่ : 9 กันยายน 2556
...   อ่านต่อ
การมอบนโยบายการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 11 ของรองนายกรัฐมนตรี (นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล)
ในวันที่ : 4 กันยายน 2556
...   อ่านต่อ
ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ คณะที่ ๓ สำหรับ ร.นรม. (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง)
ในวันที่ : 30 สิงหาคม 2556
...   อ่านต่อ
 ทั้งหมด 2,606 ข่าว ,หน้า   [ << <  507  508  509  510 511  512  513  514  515  >  >>  ... ]