รองนายกรัฐมนตรี (นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล) ได้มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ ๑๑(นางเตือนใจ สินธุวณิก) ลงพื้นที่จังหวัดนครพนม
ตั้งแต่วันที่ : 8 กันยายน 2556  ถึงวันที่ : 9 กันยายน 2556
...   อ่านต่อ
การมอบนโยบายการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 11 ของรองนายกรัฐมนตรี (นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล)
ในวันที่ : 4 กันยายน 2556
...   อ่านต่อ
ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ คณะที่ ๓ สำหรับ ร.นรม. (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง)
ในวันที่ : 30 สิงหาคม 2556
...   อ่านต่อ
งานเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ตั้งแต่วันที่ : 27 สิงหาคม 2556  ถึงวันที่ : 27 กันยายน 2556
เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ นางสุปราณี จันทรัตนวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน เป็นหัวหน้าคณะนำข้าราชการร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติในนามสำนักนายกรัฐมนตรี ในงานเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเ...   อ่านต่อ
การประชุมคณะทำงานกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ คณะที่๖ สำหรับ ร.นรม. (นายยุคล ลิ้มแหลมทอง) ในพื้นที่เขต ๑๓ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖
ในวันที่ : 26 สิงหาคม 2556
...   อ่านต่อ
 ทั้งหมด 2,554 ข่าว ,หน้า   [ << <  497  498  499  500 501  502  503  504  505  >  >>  ... ]