นางรุ่งรัตนา บุญ-หลง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต ๑๗ ปฏิบัติราชการ ณ จังหวัดสุโขทัย
ในวันที่ : 20 มกราคม 2566
วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ นายสุนทร ชัยยินดีภูมิ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง นายเชิดชู รักตะบุตร ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นายนันทิวัฒน์ สามารถ เลขานุกา...   อ่านต่อ
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ในวันที่ : 19 มกราคม 2566
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566...   อ่านต่อ
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ วิจิตรโสภา) ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 1/2566
ในวันที่ : 19 มกราคม 2566
วันพุธที่ 18 มกราคม 2566 ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ วิจิตรโสภา) ลงพื้นที่สอดส่องโครงการตามแผนการสอดส่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ ก.ธ.จ. นครราชสีมา จำนวน 1 โครงการ ได้แก่โครงการอนุ...   อ่านต่อ
นายพีระ ทองโพธิ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 18 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2566
ในวันที่ : 19 มกราคม 2566
วันพุธที่ 18 มกราคม 2566 นายพีระ ทองโพธิ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 18 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุม 203 ชั...   อ่านต่อ
การประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการอนุญาตส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งหน้ากากอนามัย ครั้งที่ 1/2566
ในวันที่ : 19 มกราคม 2566
...   อ่านต่อ
 ทั้งหมด 3,426 ข่าว ,หน้า   [ << <  1  2  3 4  5  6  7  8  9  10  >  >>  ... ]