นายพีระ ทองโพธิ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 4 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1/2566
ในวันที่ : 26 มกราคม 2566
วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 นายพีระ ทองโพธิ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 4 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมช่...   อ่านต่อ
พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อศึกษาต้นแบบศูนย์ราชการสะดวกด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และอุตสาหกรรมของประเทศ
ในวันที่ : 25 มกราคม 2566
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อศึกษาต้นแบบศูนย์ราชการสะดวกด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และอุตสาหกรรมของประเทศ...   อ่านต่อ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการกระจายอำนาจฯ
ในวันที่ : 25 มกราคม 2566
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการกระจายอำนาจให้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...   อ่านต่อ
การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการทางอิเล็กทรอนิกส์
ในวันที่ : 24 มกราคม 2566
รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเร่งให้ทุกหน่วยงานจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาธารณะให้ประชาชนทราบ ป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชันในหน่วยงานภาครัฐ...   อ่านต่อ
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 2 (นางชื่นชีวัน ลิมป์ธีระกุล) เป็นประธานการประชุม ก.ธ.จ.สมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2566
ในวันที่ : 23 มกราคม 2566
วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 2 (นางชื่นชีวัน ลิมป์ธีระกุล) เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ (นายศุภมิตร ชิณศรี) เพื่อหารือข้อราชการ และเ...   อ่านต่อ
 ทั้งหมด 3,426 ข่าว ,หน้า   [ << <  1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>  ... ]