นายพิฆเนศ ต๊ะปวง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 12 ร่วมลงพื้นที่ในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ในวันที่ : 20 ตุลาคม 2564
นายพิฆเนศ ต๊ะปวง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 12 ร่วมลงพื้นที่ในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน พร้อมรับฟังปัญหาความเดือดร้อน และรับเรื่องข้อเสนอจากประชาชน ณ วัดศรีสวัสดิ์ บ้านสงเปือ...   อ่านต่อ
นายพิฆเนศ ต๊ะปวง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชที่ 12 ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายดอน ปรมัตถ์วินัย) ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ในวันที่ : 19 ตุลาคม 2564
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชที่ 12(นายพิฆเนศ ต๊ะปวง) ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายดอ...   อ่านต่อ
นายธีรวุธ กลั่นเลี้ยง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 11 ร่วมลงพื้นที่ในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ณ จังหวัดมุกดาหาร
ในวันที่ : 19 ตุลาคม 2564
นายธีรวุธ กลั่นเลี้ยง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 11 ร่วมลงพื้นที่ในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ณ จังหวัดมุกดาหาร พร้อมรับฟังปัญหาความเดือดร้อน และรับเรื่องข้อเสนอจากประชาชน ใ...   อ่านต่อ
นายพีระ ทองโพธิ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมลงพื้นที่ในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ณ จังหวัดนครนายก
ในวันที่ : 19 ตุลาคม 2564
นายพีระ ทองโพธิ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมลงพื้นที่ในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน โดยมีพลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร สมาชิกวุฒิสภาในฐานะรองประธานกรรมการคนที่ 1 เป็นหัวหน้าคณะเดิทาง เพื่อติด...   อ่านต่อ
นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ครั้งที่ 2/2564
ในวันที่ : 18 ตุลาคม 2564
เมื่อวันที่ 18 ต.ค.2564 ณ ห้องประชุม 108 อรรถไกรวัลวที ชั้น 1 อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เป็นประธานก...   อ่านต่อ
 ทั้งหมด 2,554 ข่าว ,หน้า   [ << <  1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>  ... ]