นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 3/2564
ในวันที่ : 16 กันยายน 2564
เวลา 09.30 น. ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 10 (นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกล (Video Conf...   อ่านต่อ
นายพีระ ทองโพธิ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 2/2564
ในวันที่ : 15 กันยายน 2564
เวลา 9.00 น. นายพีระ ทองโพธิ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 18 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 2/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meet...   อ่านต่อ
นายพีระ ทองโพธิ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 2/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ในวันที่ : 15 กันยายน 2564
วันพุธที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. นายพีระ ทองโพธิ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 18 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 2/2564 ผ่า...   อ่านต่อ
นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 3/2564
ในวันที่ : 15 กันยายน 2564
เวลา 09.30 น. ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 10 (นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกล (Video Conferen...   อ่านต่อ
นายมงคลชัย สมอุดร ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 2/2564
ในวันที่ : 15 กันยายน 2564
เวลา 13.00 น. ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 12 (นายมงคลชัย สมอุดร) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Confe...   อ่านต่อ
 ทั้งหมด 2,554 ข่าว ,หน้า   [ << <  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10  >  >>  ... ]