การประชุมคณะทำงานประหยัดพลังงานและน้ำสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 1/2566
ในวันที่ : 4 มกราคม 2566
...   อ่านต่อ
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ วิจิตรโสภา) ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 3/2565
ในวันที่ : 28 ธันวาคม 2565
วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2565 ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ วิจิตรโสภา) ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี พร้อมทั้ง...   อ่านต่อ
การประชุมหารือเพื่อกลั่นกรองโครงการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ในวันที่ : 28 ธันวาคม 2565
...   อ่านต่อ
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 1 (นายสุวิทย์ วิจิตรโสภา) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสระบุรีและชัยนาท ครั้งที่ 3/2565
ในวันที่ : 27 ธันวาคม 2565
วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2565 ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ วิจิตรโสภา) (ช่วงเช้า) ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมตะแบกนา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสระ...   อ่านต่อ
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 6 (นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดระนอง (ชุดใหม่) ครั้งที่ 4/2565
ในวันที่ : 27 ธันวาคม 2565
วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2565 ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 6 (นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต) พร้อมด้วย ก.ธ.จ. ระนอง (ชุดใหม่) เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง (นายศักระ กปิลกาญจน์) เพื่อหารื...   อ่านต่อ
 ทั้งหมด 3,426 ข่าว ,หน้า   [ << <  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10  >  >>  ... ]