ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
  สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ   
 

สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ 

สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทร. 0 2280 0309
 
โทรสาร. 0 2282 5765 

Website : http://www.oic.go.th
 
Update : 2018-02-06 14:25:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 441    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today