ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา   


สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

2249 แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โทร. 0 2538 3033, 0 2514 4033
 
โทรสาร. 0 2538 4121 

Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-02-06 14:15:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 465    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today