ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
  สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)   


สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) 

อาคารวิทยพัฒนา ชั้น8 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬา ซอย 12 ถ.พญาไท กรุงเทพมหานคร 10330

โทร. 0 2216 1894-7
 
โทรสาร. 0 2216 1898-9 

Website : http://www.itd.or.th
 
Update : 2018-02-06 14:03:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 436    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today