ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)   


สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

128 อาคารพญาไท พลาซ่า ชั้น 36 ทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 0 2217 3800
 
โทรสาร. 0 2219 2996 , 0 2129 3866-67

Website : http://www.niets.or.th
  
Update : 2018-02-06 13:57:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 490    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today