ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   


สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

โทร. 0 2281 5555
 
โทรสาร. 0 2282 0855 

Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-02-06 13:53:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 493    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today