ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   


สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

319 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

โทร. 0 2288 5926
 
โทรสาร. 0 2288 5945 

Website : http://www.oic.go.th
 
Update : 2018-02-06 13:49:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 492    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today