ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา   


สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

99/20 ถนนสุโขทัย เขตดุสิต กทม. 10300

โทร. 0 2668 7110-24, 0 2668 7161-7
 
โทรสาร. 0 2243 0083 

Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-02-06 13:44:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 512    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today