ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
  สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม   


สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก พระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร. 0 2282 9004
 
โทรสาร. 0 2281 0815 

Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-02-06 10:12:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 608    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today