ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
  กรมประมง   


กรมประมง 

เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร. 0 2562 0600-15, 0 2558 0150-5, 0 2940 6130-45
  
Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-02-06 09:30:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 737    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today