ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
  กรมชลประทาน   


กรมชลประทาน 

811 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทร. 0 2241 0020, 0 2241 0029, 0 2241 0740, 0 2241 5655, 0 2241 0749
  
Website : http://gphone.prd.go.th
  
Update : 2018-02-06 09:00:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 599    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today