ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
  สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   


สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ริมถนนพหลโยธิน ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช นวนคร จังหวัดปทุมธานี 12120

โทร. 0 2529 2212 , 0 2529 2213 
 
โทรสาร. 0 2529 2214 

Website : http://www.wisdomking.or.th
 
Update : 2018-02-05 14:23:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 568    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today