ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
  โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)   

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 

198 หมู่ 1 ถ.บ้านแพ้ว-พระประโทน ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120

โทร. 0 3441 9555
 
โทรสาร. 0 3441 9567

Website : http://www.bphosp.or.th
 
Update : 2018-02-05 08:43:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 504    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today