ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา   สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

ถนนติวานนท์ เมือง นนทบุรี 11000

โทร. 0 2590 7000
 
โทรสาร. 0 2590 7116 

Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-02-02 14:14:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 618    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today