ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
  องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ   องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

131 ถนนวัฒนธรรม ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

โทร. 0 2246 0339, 0 2246 0741-4, 0 2246 0751-2, 0 2246 0996-7 
 
โทรสาร. 0 2247 2189 

Website : http://gphone.prd.go.th
  
Update : 2018-01-30 14:47:42
ผู้เข้าเยี่ยมชม 770    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today