ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
  การท่าเรือแห่งประเทศไทย   


การท่าเรือแห่งประเทศไทย 

444 ถนนท่าเรือ แขวงคลองเตย คลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทร. 0 2269 3000, 0 2269 5555 
 
โทรสาร. 0 2249 0885 

Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-01-30 14:37:42
ผู้เข้าเยี่ยมชม 566    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today