ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
  กรมเจ้าท่า   


กรมเจ้าท่า 

1278 ถนนโยธา แขวงตลาดน้อย สัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100

โทร. 0 2233 1311-8 
 
โทรสาร. 0 2238 3017 

Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-01-30 13:25:42
ผู้เข้าเยี่ยมชม 580    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today