ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
  บริษัท ระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)   


บริษัท ระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 

อาคารบีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร. 0 2617 7300
 
โทรสาร. 0 2617 7133, 0 2617 7155 

Website : http://www.bts.co.th
 
Update : 2018-01-30 11:24:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 643    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today