ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
ช่องทางร้องทุกข์ 1111 โมบายแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ สายด่วนของรัฐบาลโทร. 111 ตู้ ปณ. 1111 โมบายแอปพลิเคชัน
  สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม   


สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

ชั้น 18-22 กระทรวงวัฒนธรรม เลขที่ 666 ถนนบรมราชชนนี บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

โทร. 0 2422 8888 
  
Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-01-29 09:04:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 775    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today