ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
  กระทรวงวัฒนธรรม   


กระทรวงวัฒนธรรม 

เลขที่ ๑๐ ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐

โทร. 0 2422 8888
  
Update : 2019-04-10 09:45:14
หัวข้อย่อย   


สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

ชั้น 18-22 กระทรวงวัฒนธรรม เลขที่ 666 ถนนบรมราชชนนี บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

โทร. 0 2422 8888 
  
Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-01-29 09:04:37กรมการศาสนา 

666 อาคารธนาลงกรณ์ ทาวเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

โทร. 0 2422 8776, 0 2422 8779
 
โทรสาร. 0 2422 8777

Website : www.dra.go.th

  Update : 2018-02-13 10:23:37กรมศิลปากร 

ถนนหน้าพระธาตุ กรุงเทพมหานคร 10200

โทร. 0 2221 7811, 0 2225 2652, 0 2223 0976, 0 2623 6450
 
โทรสาร. 0 2221 1812

Website : www.finearts.go.th
 
Update : 2018-02-13 10:26:37กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 

14 ถนนเทียมร่วมมิตร ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
 
โทร. 0 2247 0015-9
 
โทรสาร. 0 2645 2961 

Website : http://www.culture.go.th
 
Update : 2018-02-13 10:28:37


สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

10 ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทร. 0 2209 3734
 
โทรสาร.  2202 9639 

Website : www.ocac.go.th
 
Update : 2018-02-13 10:36:37


ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 

20 ถนนบรมราชชนนี ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

โทร. 0 2880 9429
 
โทรสาร. 0 2880 9332 

Website : http://www.sac.or.th
 
Update : 2018-02-13 10:39:37สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม 

666 ชั้น 15 - 23 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัดกรุงเทพมหานคร 10700

โทร. 0 2422 8888
  
Website : http://www.oic.go.th
 
Update : 2018-02-13 10:44:37

จำนวนทั้งหมด 7 หัวข้อย่อย หน้าที่   [ 1 ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 889    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today