ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
  กระทรวงอุตสาหกรรม   


กระทรวงอุตสาหกรรม 

ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร. 0 2202 3000 
 
โทรสาร. 0 2202 3048 

Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-01-25 13:35:20
หัวข้อย่อย   


สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

ถนนพระราม 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร. 0 2202 3000 
 
โทรสาร. 0 2202 3048, 0 2202 3268 

Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-01-29 08:42:37
 


สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรม 

ถนนพระราม 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร. 0 2202 3100-38
 
โทรสาร. 0 2202 3140 

Website : http://www.oic.go.th
 
Update : 2018-02-12 13:16:37สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

75/6 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร. 0 2202 4284
 
โทรสาร. 0 2644 7136

Website : www.oie.go.th
 
Update : 2018-02-12 13:22:37สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 

ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร. 0 2202 3073
 
โทรสาร. 0 2354 3437 

Website : www.ocsb.go.th
 
Update : 2018-02-12 13:24:37กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

75/6 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร. 0 2202 3967, 0 2202 4000, 0 2202 4014
 
โทรสาร.0 2354 3390

Website : www.diw.go.th
 
Update : 2018-02-12 13:27:37กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

75/10 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร. 0 2202 3553
 
โทรสาร. 0 2202 3733 

Website : www.dpim.go.th
 
Update : 2018-02-12 13:30:37กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

75/6 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร. 0 2202 4404-5
  
Website : www.dip.go.th
 
Update : 2018-02-12 13:33:37สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร. 0 2202 3508
 
โทรสาร. 0 2354 3034 

Website : www.tisi.go.th
  
Update : 2018-02-12 13:35:37การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

618 ถนนนิคมมักกะสัน แขวงมักกะสัน ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร. 0 2253 0561
 
โทรสาร. 0 2253 4086 

Website : www.ieat.go.th
 
Update : 2018-02-12 13:40:37


สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

21 อาคารทีเอสทีทาวเวอร์ ชั้นG 17-20 ถ.วิภาวดี จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร. 0 2298 3000
 
โทรสาร. 0 2273 8850

Website : www.sme.go.th
  
Update : 2018-02-12 13:46:37สถาบันไทย-เยอรมัน 

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ถ.บางนา-ตราด กม. 57 คลองตำหรุ เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000

โทร. 0 3821 5033-39, 0 3893 0100
 
โทรสาร. 0 3874 3433, 0 3874 3464 

Website : http://www.yellowpages.co.th
  
Update : 2018-02-12 13:55:37สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

ชั้น 12 -15 อาคารยาคูลท์ 1025 ถ.พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
 

โทร. 0 2619 5500
 
โทรสาร. 0 2619 8100

Website : http://www.ftpi.or.th/
 
Update : 2018-02-12 14:01:37สถาบันอาหาร 

2008 ซอย อรุณอมรินทร์ 36 บางยี่ขัน บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

โทร. 0 2422 8688
 
โทรสาร. 0 2422 8558

Website : http://www.nfi.or.th
 
Update : 2018-02-12 14:10:37
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

ซอยตรีมิตร ถนนพระรามที่ 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
 

โทร. 0 2713 5492-9
  
Website : http://www.thaitextile.org
 
Update : 2018-02-12 15:34:37สถาบันรับรองมาตรฐาน ไอ เอส โอ 

1025 ชั้น 11 อาคารยาคูลท์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 0 2617 1727-36
 
โทรสาร. 0 2617 1703-4 ,0 2617 1707-9 

Website : http://masci.or.th
 
Update : 2018-02-12 15:49:37

สถาบันยานยนต์ 

ชั้น 3-4 อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา (สพข.) ซ.ตรีมิตร กล้วยน้ำไท ถ.พระรามที่ 4 คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทร. 0 2712 2414
 
โทรสาร. 0 2712 2415

Website : http://www.thaiauto.or.th
 
Update : 2018-02-12 15:55:37สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ชั้น 6 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม ถนนพระสุเมรุ พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

โทร. 0 2280 7272
 
โทรสาร. 0 2280 7273, 0 2280 7277 

Website : http://www.thaieei.com
 
Update : 2018-02-13 08:46:37

สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย 

อาคารสำนักงานพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ชั้น 1-2 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 พระโขนง คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทร. 0 2713 6290-2 ,0 2713 6547-50, 0 2712 4402-7
 
โทรสาร. 0 2713 6293 ,0 2713 6550 

Website : https://www.egov.go.th
 
Update : 2018-02-13 08:53:37สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

99 หมู่ 18 ถ.ป๋วยอึ๊งภากรณ์ มธ.ศูนย์รังสิต คลองหลวง ปทุมธานี 12120

โทร. 0 2564 4000
  
Website : http://www.ismed.or.th
 
Update : 2018-02-13 09:13:37

จำนวนทั้งหมด 19 หัวข้อย่อย หน้าที่   [ 1 ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 797    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today