ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   


กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

อาคารกรมควบคุมมลพิษ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทร. 0 2278 8500 

Website : http://gphone.prd.go.th

Update : 2018-01-25 13:35:20
หัวข้อย่อย   


สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทร. 0 2278 8500 
 
โทรสาร. 0 2278 8500 

Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-01-29 10:37:37


สำนักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ 

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

โทร. 0 2280 6373
 
โทรสาร. 0 2280 6375

Website : http://www.oic.go.th
 
Update : 2018-02-08 14:52:37


สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

3 ตำบลบ้านพานถม อำเภอพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

โทร. 0 2282 2555
 
โทรสาร. 0 2280 5927 

Website : http://www.oic.go.th
 
Update : 2018-02-08 14:57:37


สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(องค์การมหาชน) 

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น9 เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทร. 0 2141 7800
 
โทรสาร. 0 2143 9202 

Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-02-08 15:02:37


สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

60/1 ซ.พิบูลวัฒนา 7 ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 0 2265 6500
 
โทรสาร. 0 2265 6511

Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-02-08 15:04:37


กรมควบคุมมลพิษ 

92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทร. 0 2298 2000
 
โทรสาร. 0 2298 5373 

Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-02-08 15:09:37


กรมป่าไม้ 

61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร. 0 2561 4292-3
  
Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-02-08 15:11:37กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

49 พระราม 6 ซ.30 ถนนพระราม 6 พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทร. 0 2278 8400-19
  
Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-02-08 15:13:37


กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร. 0 2579 6666 , 0 2561 0777
  
Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-02-08 15:15:37กรมทรัพยากรธรณี 

75/10 ถนนพระราม 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
โทร. 0 2621 9603-5
 
โทรสาร. 0 2621 9602

Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-02-08 15:20:37กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

120 หมู่ที่ 3 อาคารรวมหน่วยราชการ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถ. แจ้งวัฒนะ ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

โทร. 0 2141 1308-9
 
โทรสาร. 0 2143 9250 

Website : http://www.dmcr.go.th
 
Update : 2018-02-12 10:51:37

กรมทรัพยากรน้ำ 

180/3 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 0 2271 6000
 
โทรสาร. 0 2271 6000 

Website : http://news.dwr.go.th
 
Update : 2018-02-12 10:55:37
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 26/83 ซ.ท่านผู้หญิงพหล (ซอยงามวงศ์วาน 54) ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร

โทร. 0 2666 7000
 
โทรสาร. 0 2666 7055

Website : http://www2.dgr.go.th

  Update : 2018-02-12 10:58:37


องค์การจัดการน้ำเสีย 

333 ถนนวิภาวดีรังสิต อาคารเล้าเป้งง้วน1 (LPN1) ชั้น 23 แขวงจอมทอง จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร. 0 2273 8530-9
 
โทรสาร. 0 2273 8577-9 

Website : http://e-directory.mnre.go.th
 
Update : 2018-02-12 11:00:37


องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

71 ถนนพระราม5 ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

โทร. 0 2282 7111-3
 
โทรสาร. 0 2282 6125, 0 2282 9104 

Website : http://www.zoothailand.org
 
Update : 2018-02-12 11:03:37


องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 

100 ม.9 ต.แม่แรม แม่ริม เชียงใหม่ 50180

โทร. 0 5384 1234
 
โทรสาร. 0 5384 1000

Website : http://www.qsbg.org
 
Update : 2018-02-12 11:05:37


บริษัทไม้อัดไทย จำกัด 

548 ถนนสรรพาวุธ บางนา กรุงเทพมหานคร 10260

โทร. 0 2744 9630-44
  
Website : https://www.spu.ac.th

  Update : 2018-02-12 11:07:37


องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 

76 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100

โทร. 0 2282 3243-7
 
โทรสาร. 0 2282 4197

Website : http://www.oic.go.th
 
Update : 2018-02-12 11:10:37


องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 

120 หมู่ที่ 3 ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

โทร. 0 2141 9790
 
โทรสาร. 0 2143 8400

Website : https://www.egov.go.th
 
Update : 2018-02-12 11:12:37

จำนวนทั้งหมด 19 หัวข้อย่อย หน้าที่   [ 1 ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 759    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today