ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
  กระทรวงยุติธรรม   


กระทรวงยุติธรรม 

ศูนย์ราชการฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทร. 0 2141 6435 
 
โทรสาร. 0 2143 9883 

Website : http://gphone.prd.go.th

Update : 2018-01-25 13:35:20
หัวข้อย่อย   


สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

โทร. 0 2141 5100, 0 02141 5134 
 
โทรสาร. 0 2143 8289-90, 0 2143 8242 

Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-01-29 09:23:37


สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โทร. 0 2502 6670-80
 
โทรสาร. 0 2502 6132 

Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-02-08 09:01:37


สำนักงานกิจการยุติธรรม

อาคารอาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
 
โทร. 0 2141 3666
 
โทรสาร. 0 2143 8933

Website : http://gphone.prd.go.th
  
Update : 2018-02-08 09:06:37


กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

128 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้องหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทร. 0 2831 9888 ext. 51521,51529
 
โทรสาร. 0 2975 9888

Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-02-08 09:09:37


สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 

อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 8 ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

โทร. 0 2142 3491,0 2142 3492 
 
โทรสาร. 0 2143 9068 

Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-02-08 09:12:37


กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 

120 หมู่ 3 อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

โทร. 0 2141 2817-18
  
Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-02-08 09:15:37


กรมบังคับคดี 

189/1 ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

โทร. 0 2881 4999
  
Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-02-08 09:17:37


กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

อาคารเลขที่ 120 ราชบุรีดิเรกฤทธิ์ หมู่ 3 ชั้น 5 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทร. 0 2141 6470
 
โทรสาร. 0 2143 8471

Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-02-08 09:19:37


กรมราชทัณฑ์ 

222 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลสวนใหญ่ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000

โทร. 0 2967 2222

Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-02-08 09:22:37


กรมคุมประพฤติ 

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 4,6

เลขที่ 120 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทร. 0 2141 4750

โทรสาร. 0 2143 8826
  
Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-02-08 09:26:37

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

5 ถนนดินแดง พญาไท กรุงเทพ ฯ 10400

โทร. 0 2247 0901-19
  
Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-02-08 09:29:37


สำนักงานอัยการสูงสุด 

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

โทร. 0 2142 1444
 
โทรสาร. 0 2143 9546 

Website : http://www.ago.go.th
 
Update : 2018-02-08 09:39:37


สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

422 ถนนพญาไท วังใหม่ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทร. 0 2219 3600
 
โทรสาร. 0 2219 3700

Website : http://www.amlo.go.th
 
Update : 2018-02-08 09:51:37


สถาบันอนุญาโตตุลาการ 

689 อาคารภิรัช ทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทร. 0 2018 1615
 
โทรสาร. 0 2018 1632

Website : http://thac.or.th
 
Update : 2018-02-08 09:55:37


เนติบัณฑิตยสภา 

32/2-8 หมู่ที่ 16 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

โทร. 0 2887 6810
  
Website : http://www.thethaibar.or.th
 
Update : 2018-02-08 10:01:37


สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 9 เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร10210

โทร. 0 2141 6435
 
โทรสาร. 0 2143 9883 

Website : http://www.oic.go.th 
 
Update : 2018-02-08 10:17:37

จำนวนทั้งหมด 16 หัวข้อย่อย หน้าที่   [ 1 ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 838    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today