ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
  สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   


สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร. 02 281 5955, 02 281 5955, 0 2281 5884
  
Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-01-25 09:06:42
ผู้เข้าเยี่ยมชม 610    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today