ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   


กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ถนนราชดำเนินนอก พระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร. 0 0 2281 5884, 0 2281 5955
  
Website : http://gphone.prd.go.th

Update : 2018-01-25 13:35:20
หัวข้อย่อย   


สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร. 02 281 5955, 02 281 5955, 0 2281 5884
  
Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-01-25 09:06:42กรมหม่อนไหม 

2175 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร. 0 2558 7924-6
 
โทรสาร. 0 2558 7927 

Website : http://www.qsds.go.th

  Update : 2018-02-05 13:35:37


สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

3 ตำบลบ้านพานถม อำเภอพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
 
โทร. 0 2282 2555
 
โทรสาร. 0 2280 5927

Website : http://www.oic.go.th
 
Update : 2018-02-05 13:45:37


องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

76 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

โทร. 0 2282 3243-7
  
Website : http://www.fio.co.th
 
Update : 2018-02-05 13:53:37
 
 
บริษัท ไม้อัดไทย จำกัด

55 ตำบลเขากวางทอง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 61110
 

โทร. 0 2744 9630-44
 
โทรสาร. 0 2398 9164, 0 2399 1240, 0 2393 1157-8 

Website : http://www.yellowpages.co.th
 
Update : 2018-02-05 14:12:37


สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ริมถนนพหลโยธิน ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช นวนคร จังหวัดปทุมธานี 12120

โทร. 0 2529 2212 , 0 2529 2213 
 
โทรสาร. 0 2529 2214 

Website : http://www.wisdomking.or.th
 
Update : 2018-02-05 14:23:37


กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 

ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900
 
โทร. 02 940 5960-3
 
โทรสาร. 02 561 3028 

Website : http://www.oic.go.th
 
Update : 2018-02-05 14:41:37


สภาเกษตรกรแห่งชาติ 

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ50 อาคารวชิรานุสรณ์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร. 0 2561 2797-8
 
โทรสาร. 0 2561 2797-8,25 

Website : http://www.nfc.or.th
 
Update : 2018-02-06 08:33:37


กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร. 0 2281 5955

Website : https://www.moac.go.th
 
Update : 2018-02-06 08:42:37


กรมการข้าว 

50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร. 0 2561 2370

โทรสาร. 0 2561 3236

Website : http://www.ricethailand.go.th
  
Update : 2018-02-06 08:56:37


กรมชลประทาน 

811 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทร. 0 2241 0020, 0 2241 0029, 0 2241 0740, 0 2241 5655, 0 2241 0749
  
Website : http://gphone.prd.go.th
  
Update : 2018-02-06 09:00:37


กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

ถนนกรุงเกษม เทเวศร์ กรุงเทพฯ 10200

โทร. 0 2628 5240-59
  
Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-02-06 09:27:37


กรมประมง 

เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร. 0 2562 0600-15, 0 2558 0150-5, 0 2940 6130-45
  
Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-02-06 09:30:37


กรมปศุสัตว์ 

69/1 ถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร. 0 2653 4444, 0 2653 4550-57
  
Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-02-06 09:49:37


กรมพัฒนาที่ดิน 

2003/61 ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900

โทร. 0 2562 5100-1760
  
Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-02-06 09:56:37


กรมวิชาการเกษตร 

50 ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร. 0 2579 0151-7
 
โทรสาร. 0 2579 5248 

Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-02-06 09:59:37


กรมส่งเสริมการเกษตร 

2143/1 ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร. 0 2940 6080-89, 0 1579 0121-7

Website : http://gphone.prd.go.th
  
Update : 2018-02-06 10:02:37


กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

12 ถนนกรุงเกษม เทเวศร์ พระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร. 0 2281 1900, 0 2281 0102, 0 2281 0232, 0 2281 3095,

0 2281 2066, 0 2281 0122, 0 2281 0091, 0 2282 8729
 
โทรสาร. 0 2282 6078 

Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-02-06 10:09:37


สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก พระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร. 0 2282 9004
 
โทรสาร. 0 2281 0815 

Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-02-06 10:12:37


สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 

50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร. 02 561 2277
 
โทรสาร. 02 561 2096

Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-02-06 10:15:37

จำนวนทั้งหมด 31 หัวข้อย่อย หน้าที่   [ 1  2  >  >> ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 4835    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today