ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
  กระทรวงการคลัง   


กระทรวงการคลัง

ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทร. 02 126 5800 

โทรสาร. 02 273 9397

Website : http://gphone.prd.go.th

Update : 2018-01-25 13:35:20
หัวข้อย่อย   


สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทร. 02 126 5800

โทรสาร. 02 273 9408

Website : http://gphone.prd.go.th

Update : 2018-01-25 16:00:20


บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด 

123 อาคารซันทาวเวอร์ส เอ ชั้น 27-30  ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร. 0 2686 1800 , 0 2620 8999 , 0 2610 2222
 
โทรสาร. 0 2617 8230-33 , 0 2617 8235 , 0 2617 8244-46 

Website : https://www.sam.or.th
  
Update : 2018-01-31 14:12:37สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง 

ถ.พระราม 6 เขตพญาไท กทม. 10400

โทร. 0 2126 5800-2402
 
โทรสาร. 0 2273 9780 

Website : http://www.oic.go.th
 
Update : 2018-01-31 14:20:37สถาบันคุ้มครองเงินฝาก 

อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนสคอมเพล็กซ์ ชั้น 25-27 เลขที่ 349 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร. 0 2272 0300 
  
Website : http://www.dpa.or.th
 
Update : 2018-01-31 14:23:37


มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง 

1175/2 ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี 39 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขต บางซื่อ กรุงเพมหานคร 10800

โทร. 0 2587 9788
 
โทรสาร. 0 2587 9799 

Website : http://www.fpri.or.th
 
Update : 2018-01-31 14:28:37


กองทุนการออมแห่งชาติ 

กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ชั้น 2-3 อาคารเพ็ญศรี พิชัยสนิธ คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล

420/1 ถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 0 2017 0789-0
 
โทรสาร. 0 2017 0788 

Website : http://www.nsf.or.th
 
Update : 2018-01-31 14:35:37


สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 

ถนนพระราม 6 อารีย์สัมพันธ์ สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ

โทร. 0 2273 9020
 
โทรสาร. 0 2273 9168 

Website : http://www.fpo.go.th
 
Update : 2018-01-31 14:41:37

กรมธนารักษ์ 

ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทร. 0 2273 0899-903
  
Website : http://www.treasury.go.th
 
Update : 2018-01-31 14:47:37กรมบัญชีกลาง 

ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

โทร. 0 2127 7000

Website : http://www.cgd.go.th
 
Update : 2018-01-31 14:54:37กรมสรรพสามิต 

1488 ถนน นครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

โทร. 02 241 5600
  
Website : https://www.excise.go.th
 
Update : 2018-01-31 15:11:37กรมสรรพากร 

90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทร. 0 2272 8000
  
Website : http://www.rd.go.th
 
Update : 2018-01-31 15:18:37


กรมศุลกากร 

1 ถนนสุนทรโกษา คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทร. 0 2667 6000, 0 2667 7000
  
Website : http://www.customs.go.th
 
Update : 2018-01-31 15:25:37


สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 

ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทร. 0 2265 8050
  
Website : http://www.pdmo.go.th/
 
Update : 2018-01-31 15:31:37สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

310 อาคาร SME Bank ชั้น 2ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนในเขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

โทร. 0 2298 5880-7
 
โทรสาร. 0 2279 8547,0 2278 0920

Website : http://www.sepo.go.th
 
Update : 2018-01-31 15:59:37ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร. 0 2558 6555
 
โทรสาร. 0 2558 6341 

Website : https://www.baac.or.th
 
Update : 2018-01-31 16:06:37


ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 

อาคารเอ็กซิม 1193 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทร. 0 2271 3700, 0 2278 0047, 0 2617 2111
 
โทรสาร. 0 2271 3204 

Website : http://www.exim.go.th
 
Update : 2018-01-31 16:10:37


ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

63 ถนนพระราม9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทร. 0 2645 9000
 
โทรสาร. 0 2645 9001

Website : https://www.ghbank.co.th/
 
Update : 2018-02-01 09:21:37ธนาคารออมสิน 

470 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 0 2299 8000
  
Website : https://www.gsb.or.th
 
Update : 2018-02-01 09:29:42


ธนาคารกรุงไทย 

อาคารสุขุมวิท ชั้น 1 เลขที่ 10 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10110

โทร. 0 2208 8443-4
 
โทรสาร. 0 2256 8616 

Website : http://www.ktb.co.th
 
Update : 2018-02-01 09:36:37

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 

310 อาคาร SME Bank Tower ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
 
โทร. 0 2265 3000
  
Website : https://www.smebank.co.th
  
Update : 2018-02-01 09:42:37

จำนวนทั้งหมด 36 หัวข้อย่อย หน้าที่   [ 1  2  >  >> ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 4809    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today